INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych informacji dotyczących charakteru przetwarzania, celu i przysługujących Państwu praw. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD): rodo@skincomfort.pl

Kto jest administratorem państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych jest operator strony www.centrumepilacji.pl Skin Comfort Alicja Kowalska z siedzibą przy ul. Barwinek 8/50, 25-150 Kielce.

Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługują państwu?

Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych/danych osobowych osób pozostających pod Pani/Pana opieką* oraz
  • prawo ich sprostowania,
  • usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

W jakim celu przetwarzamy państwa dane?

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.

Jakie dane osobowe i jakim podmiotom powierzamy pani/pana dane?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze strony internetowej www.centrumepilacji.pl, a także w plikach cookies Google, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo.

W celu zapewnienia prawidłowej analityki danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców oprogramowania, którym w ramach łączących nas umów powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Czy przekazujemy dane poza europejski obszar gospodarczy?

Administrator danych może zlecać wykonywanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności dostawcom usług IT.

Jaki jest okres przechowywania państwa danych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 26 miesięcy od momentu wizyty na stronie www.centrumepilacji.pl

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podane danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze strony www.centrumepilacji.pl

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej celach. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie i uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.